A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Y

B

Ba-Pharmacosiderite FOV 5mm / Lovasberény-Likaskő, HUN

barite FOV 6mm / Recsk, HUN

beudantite FOV 6mm / Lovasberény-Likaskő, HUN

beudantite FOV 7.5 mm / Lovasberény-Likaskő, HUN

bismuthinite FOV 6mm / Nagybörzsöny, HUN

bismuthinite FOV 8mm / Nagybörzsöny, HUN

bournonite FOV 5mm / Nagyág (Sacaramb), ROM

bournonite FOV 6mm / Nagyág (Sacaramb), ROM

brochantite1 FOV 3mm / Rudabánya, HUN

brochantite4 FOV 6mm / Rudabánya, HUN

brochantite FOV 6mm / Rudabánya, HUN

 

‹ b a c k